Հարցազրույցին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել  դիմում հարցաթերթիկը՝ կցելով Ձեր ինքնակենսագրականը։

Ինքնակենսագրականին կցել լուսանկար (առանց լուսանկար դիմումները չեն դիտարկվելու)։
    Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները: